Hurtig navigation menu :

 1. Gå til indhold
 2. Gå til hovedmenuen sektion
 3. Gå til søgeværktøj
 4. Gå til Hjælp-menuen
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over genvejstaster

Hjælpe menu :

 1. Sanofi i verden |
   
 2. Vores websites |
   
 3. Gruppe Sites |
   
 4. Kontakt os |
 5. Links |
 6. Oversigt |
 7. Hjælp
 1. skriftstørrelse

  Reducer skriftstørrelse Forøg skriftstørrelse  
 
 

Dit Helbred

Kontakt os

Sanofi A/S

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm

Tlf: 4516 7000
Fax: 4516 7010

Indhold :

Sygdomme i centralnervesystemet

Sygdomme i centralnervesystemet dækker over en række lidelser i forskellige dele af hjernen og nervesystemet. De mest almindelige er demens, skizofreni, depression og epilepsi. Disse sygdomme rammer millioner af mennesker verden over og har stor indvirkning på livskvaliteten hos de pågældende.

 

Hvad er sygdomme i centralnervesystemet?

Vores nervesystem er utrolig komplekst, og de fleste lidelser i centralnervesystemet behandles ikke optimalt med de eksisterende muligheder.

Sanofi har udviklet lægemidler mod blandt andet:

 • Alzheimers sygdom - en lidelse, hvor nervecellerne nedbrydes, så den kognitive funktion svækkes. Det fører til adfærdsforstyrrelser, problemer med at klare sig i dagligdagen samt demens. På verdensplan lider omkring 22 millioner mennesker af forskellige former for demens - heraf kan to tredjedele relateres til Alzheimers sygdom. Det anslås, at antallet vil blive fordoblet i løbet af de kommende 25 år.
 • Maniodepressiv lidelse (også kaldet bipolær depression) - er karakteriseret ved humørsvingninger, depression og opstemthed (mani). De primære symptomer på mani er nedsat søvnbehov, øget taletrang, manglende koncentration og uhæmmet, ukritisk adfærd. De primære symptomer på depression er håbløshed, mangel på energi, søvnproblemer, skyldfølelse, koncentrationsbesvær og selvmordstanker.
  Maniodepressive rammes typisk af maniske eller depressive tilfælde otte-ti gange i deres liv. Uden behandling strækker de maniske perioder sig typisk over fire-seks måneder, men moderne behandling kan reducere varigheden med 75 procent. Depressive perioder løber typisk over seks-ni måneder, men kan også afkortes ved hjælp af stabiliserende lægemidler og psykoterapi.
 • Epilepsi - den hyppigst forekommende neurologiske lidelse. Godt 55.000 danskere lider af sygdommen, og børn under ti år samt ældre mennesker er specielt udsatte for at udvikle epilepsi. Sygdommen er karakteriseret ved gentagne spontane anfald, som forårsages af forstyrrelser i hjernens nerveceller. Langt de fleste med epilepsi lever dog et normalt liv, hvis de får den rette behandling.
 • Skizofreni - den hyppigst forekommende sindslidelse. Sygdommen udvikles typisk i teenage-årene eller tidligt i voksenlivet og kan føre til svær social isolation. Skizofreni er oftest en kronisk lidelse, som blandt andet er præget af vrangforestillinger, hallucinationer, ambivalens, indadvendthed og aparte adfærd samt søvnløshed og angst. Behandlingen er normalt langvarig, og sygdommen medfører ofte hyppige hospitalsindlæggelser.

opdateret: 01. marts 2011