Hurtig navigation menu :

 1. Gå til indhold
 2. Gå til hovedmenuen sektion
 3. Gå til søgeværktøj
 4. Gå til Hjælp-menuen
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over genvejstaster

Hjælpe menu :

 1. Sanofi i verden |
   
 2. Vores websites |
   
 3. Gruppe Sites |
   
 4. Kontakt os |
 5. Links |
 6. Oversigt |
 7. Hjælp
 1. skriftstørrelse

  Reducer skriftstørrelse Forøg skriftstørrelse  
 
 

Dit Helbred

Kontakt os

Sanofi A/S

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm

Tlf: 4516 7000
Fax: 4516 7010

Indhold :

Kræft

Verdenssundhedsorganisationen WHO registrerer hvert år mere end ti millioner nye kræfttilfælde, og hvert år dør seks millioner mennesker som følge af kræft. Det svarer til 12 procent af samtlige dødsfald på verdensplan. Det anslås, at forekomsten af kræfttilfælde kan stige med 50 procent inden 2020 som følge af en generelt længere levealder.

 

Hvad er kræft?

Kræft - eller cancer - er en sygdom, hvor unormale celler formerer sig ukontrolleret. Sådanne celler danner typisk en vævsmasse eller kræftknude (tumor). Kræftceller kan spredes til væv og organer via blod- eller lymfekar og føre til, at kræften breder sig (udvikler metastaser). De hyppigste former er kræft i lunger, bryst, tyk- og endetarm, mave, lever, blære, blærehalskirtel, hals og spiserør samt hudkræft.

I dag er der identificeret mere end 30 gener, der har betydning for udviklingen af kræft. Generne sikrer generelt, at kroppens normale celler vokser og deler sig på kontrolleret vis, som den genetiske kode foreskriver. Denne proces kan eksempelvis forstyrres ved, at generne muterer, hvorved cellerne fortsætter med at dele sig. Derved dannes en kræftknude. Kræftforskning er et af de mest specialiserede områder inden for den moderne medicin, og Sanofi er førende inden for behandling af brystkræft og kræft i tyk- og endetarm, ligesom vi har udviklet medicin mod ikke-småcellet lungekræft og prostatakræft.

Behandlingsmuligheder

Opdages en kræftknude på et tidligt stadie, kan den ofte fjernes ved en operation. På trods af operationen kan kræften have spredt sig til andre dele af kroppen. Forskellige behandlinger kan dog forhindre kræftcellerne i at brede sig. Hormonbehandling hæmmer således nogle af kræftcellernes vækst, strålebehandling nedbryder dem, mens kemoterapi ved hjælp af cellegift (cytostatika) kan forhindre, at de formerer sig.

Kræft i tyk- og endetarm

I Danmark er kræft i tyk- og endetarm den tredjehyppigste kræftform blandt kvinder og den fjerdehyppigste blandt mænd. Dødeligheden er næsten lige så høj som for brystkræft hos kvinder og ved såkaldt småcellet lungekræft hos mænd. I halvdelen af alle tilfælde kan der opereres. Ofte er kemoterapi dog den eneste mulighed.

Brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom hos kvinder og en væsentlig årsag til kræftdødeligheden blandt 40-59-årige kvinder. Globalt registreres godt en million nye tilfælde årligt, og hvert år dør mere end 400.000 af brystkræft. I gennemsnit vil hver tiende kvinde udvikle brystkræft.

En tidlig diagnose og behandling øger chancerne for et gunstigt resultat væsentligt. Sanofi har udviklet et lægemiddel, der forhindrer kræftcellerne i at sprede sig, idet cellernes indre skelet af mikrovæv ”fastfryses”. Når dette lægemiddel bruges sammen med andre former for behandling, er det også effektivt mod kræftknuder, der kan opereres væk, samt mod metastatisk brystkræft.

Ikke-småcellet lungekræft

Lungekræft er den hyppigste årsag til kræftdødsfald i den industrialiserede del af verden, og ikke-småcellet lungekræft fører alene til 80 procent af alle lungekræftdødsfald. Hvis kræften spreder sig, kaldes sygdommen for metastatisk ikke-småcellet lungekræft. Sanofi har udviklet den første og hidtil eneste godkendte medicin til behandling af ikke-småcellet lungekræft og til metastatisk ikke-småcellet lungekræft.

Prostatakræft (kræft i blærehalskirtelen)

Prostatakræft er den tredjehyppigste kræftform blandt mænd, og hvert år rammers 2000 danskere af sygdommen, der udgør godt ti procent af alle kræfttilfælde blandt mænd. Lidelsen forekommer sjældent hos personer under 40 år, derefter stiger risikoen i takt med alderen.