Hurtig navigation menu :

 1. Gå til indhold
 2. Gå til hovedmenuen sektion
 3. Gå til søgeværktøj
 4. Gå til Hjælp-menuen
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over genvejstaster

Hjælpe menu :

 1. Sanofi i verden |
   
 2. Vores websites |
   
 3. Gruppe Sites |
   
 4. Kontakt os |
 5. Links |
 6. Oversigt |
 7. Hjælp
 1. skriftstørrelse

  Reducer skriftstørrelse Forøg skriftstørrelse  
 
 

Om os

Kontakt os

Sanofi A/S

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm

Tlf: 4516 7000
Fax: 4516 7010

Vores kontaktperson for patientforeninger:
Birgitte Fyhn,
Head of Market Access & External Affairs

 

Indhold :

Vores Sanofi

Direkte link til listen i afsnit :

Vores engagement

Vi er ikke blot en medicinalvirksomhed, men en mangefacetteret aktør inden for sundhed. Vi samarbejder med alle vores partnere om at give håb til de 6,8 mia. mennesker, der kan få brug for vores hjælp – vi værner om deres helbred og forbedrer deres livskvalitet. Vi gør det gennem vores medarbejdere og leverer primært medicin og vacciner.

Vores ambition

Vores ambition er at være en global og bæredygtig samarbejdspartner inden for sundhed med fokus på patienternes behov. Vi går forrest – både med hensyn til vores resultater og i de områder, hvor vi driver virksomhed. Vi vil gerne anerkendes for vores evne til at forvandle videnskabelig innovation til håb og løsninger til patienter.

Vores værdier

Innovation

 • Fremadrettet tænkning
 • Vi inspirerer
  Vi opmuntrer vores medarbejdere og partnere til at være åbne for kreative løsninger og udmærke sig ved at være foretagsomme.
 • Hvad betyder det for mig?
  Jeg bliver opmuntret til at dele nyskabende idéer og nytænkning, så jeg kan gøre en reel forskel.

Selvtillid

 • Vi skiller os ud
 • Vi tør
  Vi tror på os selv – vi står inde for det, vi tror på, og engagerer os fuldt og helt i at nå vores mål. Vi er altid ukuelige og tør godt at sætte normer på prøve.
 • Hvad betyder det for mig?
  Jeg udfører mit arbejde med stor selvtillid og stræber efter at opnå det bedst mulige resultat. Jeg udfordrer hele tiden mig selv til at gøre det rigtige.

Respekt

 • Åbne for forskellighed
 • Vi respekterer
  Vi anerkender og respekterer vores medarbejderes, patienters og partneres forskelligheder og behov, så vi kan sikre en gennemskuelig og konstruktiv interaktion baseret på gensidig tillid.
 • Hvad betyder det for mig?
  Jeg bliver oprigtigt værdsat. Andre anerkender mit bidrag til de opnåede resultater – de lytter til mine synspunkter, og jeg lytter til deres.

Solidaritet

 • Socialt ansvarlige
 • Vi nærer omsorg
  Vi står sammen om vores fælles ansvar for vores handlinger, vores medarbejdere, vores patienters velbefindende og vores bæredygtige miljøpåvirkning.
 • Hvad betyder det for mig?
  Jeg er stolt over at være en del af en virksomhed, der nærer omsorg for sine medarbejdere og tager et ansvar for at opfylde de medicinske behov hos mennesker over hele verden.

Integritet

 • Etisk ageren
 • Vi forpligter os
  Vi forpligter os til at opretholde de højeste etiske og kvalitetsmæssige standarder uden at gå på kompromis.
 • Hvad betyder det for mig?
  Jeg gør altid mit yderste for at handle etisk forsvarligt og overholder til enhver tid de absolut højeste kvalitetsstandarder.

Vores indstilling

 • Åben
  Vi deler idéer med hinanden på en åben og gennemskuelig måde og lytter altid til vores interne og eksterne interessepartnere for at blive klogere.
 • Fokuseret
  Vi sikrer, at hver eneste beslutning og handling tager udgangspunkt i vores medarbejdere, patienter og partnere.
 • Engageret
  Vi arbejder sammen for at indfri vores ambitioner i kraft af en fælles indsats og et fælles engagement.
 • Passioneret
  Vi arbejder intenst og passioneret på vores mission for at forbedre den globale sundhed.

Vores ledelsesprincipper

 • Vi handler altid med integritet for at sikre de højeste etiske og kvalitetsmæssige standarder.
 • Vi samarbejder med vores partnere for at levere de bedste løsninger til patienter og sundhedstjenesteydere.
 • Vores strategi respekterer hvert enkelt lokale markeds særpræg.
 • Vi tilpasser os løbende de komplekse og udfordrende omstændigheder.
 • Vi agerer hurtigere og klogere end vores konkurrenter.
 • Vores medarbejdere har de rigtige redskaber til at opnå deres mål og levere det, de har forpligtet sig til.
 • Beslutninger tages i rette tid og på en enkel måde.
 • Vi er ét  samlet Sanofi, der gør fælles front mod siloer.

Vores kompetencer og adfærd

 • Skaber forandring
  Tager imod forandringer med åbne arme og igangsætter nye og forbedrede arbejdsmetoder.

  Udfordrer status quo på en kreativ måde for at udvikle nye arbejdsmetoder.
  Er opmærksom på de muligheder, der opstår i tider med forandring.
  Tilpasser sig beredvilligt nye miljøer, arbejdsopgaver, teknologier og processer.
 • Tænker strategisk
  Tænker og planlægger bredt og langsigtet for at inspirere andre til at udmærke sig.

  Udviser en indgående forståelse for de tendenser og fakta, der har betydning for vores virksomhed.
  Omdanner de aftalte strategier til tydelige og håndgribelige planer og initiativer, som man kan agere på.
  Definerer og afvejer strategiske prioriteringer i forhold til aktuelle driftsudfordringer.
 • Samarbejder på tværs
  Samarbejder effektivt med kollegaer, interesseparter og partnere i hele organisationen for at påvirke virksomhedens resultater positivt.

  Deler relevante oplysninger åbent og beder om input fra parter uden for det umiddelbare team.
  Skaber og opretholder effektive tværfaglige arbejdsforhold og partnerskaber.
  Reagerer positivt og konstruktivt på anmodninger om hjælp fra andre dele af organisationen.
 • Udvikler medarbejderne
  Tager ansvar for at udvikle sig selv og andre for at komme virksomhedens fremtidige behov i forkøbet.

  Håndterer de medarbejder- og organisationsmæssige behov, der opstår som følge af skiftende omstændigheder for virksomheden og videnskaben.
  Lærer – og giver andre mulighed for at lære – af erfaringer.
  Afsætter tid til jævnligt at give faktuel feedback med henblik på udvikling.
 • Forpligter sig over for kunden
  Forstår, opfylder og overgår interne og eksterne kunders forventninger for at skabe en positiv effekt.

  Gør en aktiv indsats for virkelig at sætte sig ind i kundens perspektiv.
  Stræber efter at opbygge gensidigt gunstige løsninger og partnerskaber.
  Søger aktivt feedback fra kunder for at identificere muligheder for forbedring og for at få et indblik i tilgrundliggende behov.
 • Træffer beslutninger
  Træffer beslutninger rettidigt ud fra de tilgængelige oplysninger.

  Træffer de nødvendige beslutninger – også i vanskelige eller følsomme situationer.
  Tager ansvar for sine beslutninger og accepterer at skulle stå til regnskab for deres konsekvenser.
  Træffer beslutninger på basis af sund fornuft.
 • Stræber efter resultater
  Søger løbende at forbedre præstationer for at skabe yderligere, bæredygtig værdi.

  Sætter mål, der er ambitiøse, håndgribelige og målbare.
  Tager et personligt ansvar for at opnå resultater.
  Gennemgår og evaluerer fremskridt i forhold til aftalte mål, tidsfrister og budgetter.
 • Leder sine team
  Opbygger, leder, motiverer og giver de nødvendige redskaber til sine team og arbejdsgrupper.

  Opstiller tydelige prioriteringer og giver løbende coaching, støtte og feedback i forhold til fremskridt.
  Giver sine team de nødvendige redskaber til at håndtere udfordringer, træffe beslutninger og skride til handling.
  Opmuntrer til samarbejde og kommunikation i og uden for teamet.

Det, der gør vores virksomhed unik

“Vi giver aldrig op...

Vores globale fodaftryk og dokumenterede engagement i at forbedre adgangen til medicin og sundhedsvæsen er rettesnoren for vores utrættelige arbejde for at gøre en forskel i folks liv hver eneste dag.”

opdateret: 13. januar 2012