Hurtig navigation menu :

 1. Gå til indhold
 2. Gå til hovedmenuen sektion
 3. Gå til søgeværktøj
 4. Gå til Hjælp-menuen
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over genvejstaster

Hjælpe menu :

 1. Sanofi i verden |
   
 2. Vores websites |
   
 3. Gruppe Sites |
   
 4. Kontakt os |
 5. Links |
 6. Oversigt |
 7. Hjælp
 1. skriftstørrelse

  Reducer skriftstørrelse Forøg skriftstørrelse  
 
 

Ansvar og rettigheder

Kontakt os

Sanofi A/S

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm

Tlf: 4516 7000
Fax: 4516 7010

Indhold :

Ansvar og rettigheder

På denne side finder du de juridiske regler, der gælder for alle internetbrugere, der besøger dette websted. Ved at søge og hente information på dette websted antager Sanofi, at du har accepteret disse regler i deres helhed. Du bør læse disse regler jævnligt, da de fra tid til anden kan ændres uden varsel.

 
Direkte link til listen i afsnit :

Denne side beskriver de vilkår og betingelser, der gælder for alle internetbrugere, der besøger denne webside. Ved sin åbning af vores vilkår og betingelser accepterer brugeren ubetinget at overholde dem. Vores vilkår og betingelser kan blive ændret fra tid til anden uden forudgående meddelelse, hvorfor vi anbefaler, at brugeren regelmæssigt checker dem.

1.Intellektuel ejendom

Denne side tilhører og drives af sanofi-aventis Denmark A/S (herefter kaldet “sanofi-aventis”) i Sanofi-gruppen. Layoutet og de enkelte komponenter, herunder varemærker, logoer og domænenavne, der findes på siden www.sanofi.dk (herefter kaldet "Siden"), er beskyttet i henhold til gældende lovgivning om intellektuel ejendom og tilhører Sanofi eller selskabets datterselskaber, eller brugen deraf er underlagt en godkendelse.

Ingen af Sidens komponenter må helt eller delvist kopieres, reproduceres, ændres, redigeres, downloades, denatureres, sendes eller distribueres på nogen måde i nogen medier uden forudgående, skriftlig tilladelse fra sanofi-aventis, undtagen hvor det udelukkende er til brug i en pressesammenhæng, såfremt det sker under overholdelse af immaterialrettigheder og andre nævnte ejendomsrettigheder. Kopiering til privat brug er kun tilladt til brugerens egen personlige, private og ikke-kommercielle brug på brugerens personlige computer.

Følgende erklæring skal fremgå af alle godkendte kopier af hele eller dele af Siden: "COPYRIGHT 2005-2017 – Sanofi Denmark A/S - Alle rettigheder er reserveret". Enhver godkendt brug af dele, der er sammensat af eller er vist på Siden, må ikke denatureres eller ændres på nogen måde.

Sanofi eller selskabets datterselskaber forbeholder sig retten til at anlægge en retssag mod enhver, der overtræder virksomhedens immaterialrettigheder.

2.Arten af oplysninger

Oplysninger, især økonomiske, der offentliggøres på Siden, skal ikke opfattes som en opfordring til at investere. De skal under ingen omstændigheder tolkes som en søgen efter, et offentligt udbud eller et tilbud om at tegne, købe eller bytte aktier eller andre værdipapirer i Sanofi og/eller involverede datterselskaber. Sanofi-aventis henleder brugerens opmærksomhed på det faktum, at økonomiske oplysninger på Siden opdateres regelmæssigt (hvis der opslås økonomiske oplysninger online).

Siden kan indeholde meninger fra konsulterede eksperter på et givent område i relation til indholdet på Siden eller uddrag fra presseartikler. Alle sådanne oplysninger repræsenterer udelukkende den konsulterede eksperts eller publikations mening, og er ikke nødvendigvis Sanofi-gruppens mening. Alle sådanne eksperter er ikke ansat af Sanofi-gruppen og modtager ikke honorar fra Sanofi ved selskabets brug af deres mening. Sanofi-aventis påtager sit intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger og meninger. Eksperternes mening er udtryk for deres egne, personlige synspunkter og skal aldrig tolkes, som om de er sanofi-aventis' mening eller ansvar.

Siden indeholder også oplysninger om sundhed, fysisk tilstand, det medicinske område og medicinske behandlinger, der udelukkende relaterer sig til mennesker. Sådanne oplysninger offentliggøres udelukkende på Siden med nævnte formål for øje og kan aldrig erstatte råd, som brugeren måtte få hos sin læge eller på apoteket. Oplysningerne bør under ingen omstændigheder anvendes til lægelig diagnosticering af sygdomme eller fysiske problemer eller til at ordinere lægemidler, der præsenteres på Siden. Brugeren bør i stedet altid konsultere sin læge eller spørge på apoteket.

3.Links til andre sider

Sanofi-aventis og moderselskabet sanofi-aventis påtager sig intet ansvar for tredjeparters sider, som brugeren måtte åbne via denne Side. Vi har ingen mulighed for at kontrollere indholdet på sådanne tredjepartssider, som er fuldstændigt adskilte fra sanofi-aventis. Hertil kommer, at selvom der er et link mellem Siden og en tredjepartsside, så betyder det under ingen omstændigheder, at sanofi-aventis godkender indholdet på den pågældende side og især ikke den brug, der måtte følge deraf.

Endvidere er brugeren selv ansvarlig for at tage de nødvendige forholdsregler til at undgå infektioner fra Siden, især af en eller flere computervira, trojanske heste og andre "parasitter".

Eksterne sider kan indeholde hypertekst med links til Siden. Sådanne links bør ikke oprettes uden udtrykkelig, forudgående tilladelse fra sanofi-aventis. Sanofi-aventis er under ingen omstændigheder ansvarlig for sådanne siders utilgængelighed, og sanofi-aventis hverken undersøger, checker eller godkender dem, hvorfor selskabet ikke er ansvarlig for deres indhold, reklamering, produkter eller andre komponenter, der måtte være tilgængelige på eller via sådanne sider.

4.Personoplysninger og andre oplysninger

4.1 Sanofi-aventis videregiver ikke til tredjeparter personoplysninger, som der måtte blive fremsendt til selskabet via e-mail. Sådanne oplysninger vil udelukkende blive brugt til at besvare den pågældende henvendelse så effektivt som muligt.

I henhold til lokal lovgivning, Persondataloven, 429, Justitsministeriet, har brugerne ret til at se, ændre, rette og slette personoplysninger om sig selv. Det foregår således:

Online: sanofi.dk@sanofi.com

Pr. post:
sanofi-aventis Denmark A/S
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Danmark

4.2 Hensigten med Siden er ikke at modtage fortrolige oplysninger fra brugerne. Bortset fra ovennævnte personoplysninger betyder det, at alle oplysninger, som en bruger måtte sende til os via Siden, vil blive betragtet som fortrolige oplysninger, uanset i hvilken form oplysningerne fremsendes - dokument, data, grafik, spørgsmål, forslag, koncept, kommentar eller andet. Følgelig giver selve det faktum, at en bruger tilsender os oplysninger, os ret til at bruge, reproducere, offentliggøre, ændre og videresende oplysningerne med henblik på at behandle henvendelsen.

Sanofi hverken sælger eller videregiver dine personlige oplysninger til andre uden for vores virksomhed. Vi opfatter din e-mailadresse og dine øvrige personlige oplysninger som private og vil holde dem fortrolige inden for vores koncern og vores eksterne forsendelsespartner. Inden for Sanofi-koncernen kan vores medarbejdere i andre lande få overført eller få adgang til dine personlige oplysninger. Dine personlige oplysninger vil til enhver tid blive behandlet fortroligt.

De oplysninger, der ikke er personlige, såsom spørgsmål, kommentarer, ideer og forslag, bliver opfattet som ikke-fortrolige, og Sanofi er berettiget til efter eget skøn at offentliggøre og bruge disse oplysninger til ethvert formål via ethvert medie uden forpligtelser over for dig.

4.3 Det kan også ske, at sanofi-aventis lagrer informationer på din computer for at gøre dit besøg på denne hjemmeside til en bedre oplevelse. I visse tilfælde kan disse informationer være os til hjælp, når vi skræddersyr indholdet i henhold til dine interesser, eller når vi vil undgå at spørge dig gentagne gange om de samme ting, når du besøger denne hjemmeside. De fleste internetbrowsere har funktioner til at slette disse informationer – de såkaldte “cookies”– på din computers harddisk, til at blokere for cookies eller endda til at advare dig, inden en cookie bliver lagret på din computer. Du kan læse mere om cookies i vejledningen fra Erhvervsstyrelsen Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr eller under hjælpeikonet i din browser.

Vi gør meget for at sikre fortroligheden for børn. Vi har ingen hensigt om at indsamle personlige oplysninger, der kan identificere børn under 18 år. Hvis et mindreårigt barn giver os identificerbare personlige oplysninger, bør barnets forældre eller værge kontakte os. Du er til hver en tid berettiget til at kontakte os, hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af os, eller hvis du har spørgsmål om vores fortrolighedspolitik.

5.Ansvarsbegrænsning

Sanofi-aventis bestræber sig på bedst muligt at sikre, at de oplysninger, der opslås på Siden, er nøjagtige og opdaterede. Selskaber forbeholder sig retten til at rette indholdet når som helst uden forudgående meddelelse. Sanofi-aventis kan dog ikke garantere, at oplysningerne på Siden er nøjagtige, korrekte, opdaterede eller fuldstændige.
Det betyder, at sanofi-aventis, bortset fra beskadigelse af ejendom, der måtte opstå som følge af selskabets grove uagtsomhed eller forsætlige handlinger, intet ansvar påtager sig for:

Unøjagtigheder, fejl og udeladelser i forhold til de oplysninger, der findes på Siden. Skader, der måtte opstå som følge af tredjeparters ulovlige indtrængen, der resulterer i ændring af oplysninger eller artikler, der er gjort tilgængelige på Siden, og mere generelt for enhver tingsskade eller driftstab uanset årsagen og oprindelsen, arten og med alle former for konsekvenser, også selvom Sanofi var blevet advaret om muligheden for sådanne skader eller tab, der opstod (i) som følge af enhver åbning af Siden eller fordi det var umuligt at åbne den, (ii) fordi brugen af Siden, herunder enhver skade eller virus, der måtte inficere brugerens computer eller anden ejendom, og/eller (iii) som følgen af den tiltro, der måtte tillægges oplysninger, der direkte eller indirekte kommer fra Siden.
Komponenterne på Siden og alle andre sider forefindes "som de er", og der ydes ingen garantier, hverken eksplicitte eller implicitte. Sanofi-aventis giver ingen hverken implicitte eller eksplicitte garantier i forhold til og uden begrænsninger deres markedsværdi eller egnethed til bestemte formål.

6.Websidens tilgængelighed

Brugeren accepterer, (i) at det er teknisk umuligt at tilvejebringe Siden uden fejl, og at sanofi-aventis ikke kan påtage sig at gøre det, (ii) at fejl kan føre til, at Siden kan være midlertidigt utilgængelig, og at (iii) driften af Siden kan blive påvirket af hændelser og/eller forhold, som Sanofi-aventis ikke har kontrol over, f.eks. som transmissions- og kommunikationsmiddel mellem brugeren og sanofi-aventis eller mellem sanofi-aventis og andre netværk.

Sanofi-aventis og/eller selskabets leverandører har altid ret til at ændre eller midlertidigt eller permanent afbryde dele af eller hele Siden med henblik på at vedligeholde og/eller forbedre og/eller ændre Siden. Sanofi-aventis er ikke ansvarlig for nogen form for ændring, indstilling eller afbrydelse af Siden.

7.Produktoplysninger

De oplysninger, der forefindes og offentliggøres på Siden, kan omfatte direkte og indirekte henvisninger til Sanofi-gruppens produkter, prorammer og ydelser, som ikke er præsenteret eller tilgængelige i visse lande eller regioner eller som leveres under et andet navn og som kan være underlagt bestemmelser og brugsvilkår, der varierer fra land til land. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Sanofi-gruppen har til formål at sælge de pågældende produkter, programmer eller ydelser i brugerens land. Der henvises til det lokale datterselskab i Sanofi-gruppen eller til den lokale salgsrepræsentant fra Sanofi for yderligere oplysninger om, hvilke produkter, programmer og ydelser der er tilgængelig i de enkelte lande.

8.Juridiske bestemmelser

Siden og dens indhold er underlagt lovgivningen i Danmark, og enhver tvist, der måtte opstå i relation dertil, er underlagt de danske domstoles kompetence.

9.Vilkår og betingelser

9.1 Sidens udgiver:

Sanofi-aventis Denmark A/S
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm
Danmark

Sanofi-aventis Denmark A/S er et aktiekapitalselskab med en kapital på DKK 6.597.300,00, som er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, selskabsnummer: 19064301.

9.2 Ansvarlig for udgivelsen:

Lasse Petersen, General Manager Nordic & Baltic Countries (NOBA)

9.3 Sidens vært:

BT France
Immeuble Jean Monnet
11, place des Vosges
FR - 92061 Paris La Défense Cedex
Tel.: +33 (0)1 44 97 70 00

10.Kildeangivelse for foto/video:

 • sanofi-aventis Denmark A/S

opdateret: 04. januar 2018