Hurtig navigation menu :

 1. Gå til indhold
 2. Gå til hovedmenuen sektion
 3. Gå til søgeværktøj
 4. Gå til Hjælp-menuen
 5. Gå til modul
 6. Gå til listen over genvejstaster

Hjælpe menu :

 1. Sanofi i verden |
   
 2. Vores websites |
   
 3. Gruppe Sites |
   
 4. Kontakt os |
 5. Links |
 6. Oversigt |
 7. Hjælp
 1. skriftstørrelse

  Reducer skriftstørrelse Forøg skriftstørrelse  
 
 

Om os

Kontakt os

Sanofi A/S

Slotsmarken 13
DK-2970 Hørsholm

Tlf: 4516 7000
Fax: 4516 7010

Vores kontaktperson for patientforeninger:
Birgitte Fyhn,
Head of Market Access & External Affairs

 

Indhold :

Bivirkninger

Hvad er en bivirkning?

En bivirkning er en uønsket virkning af et lægemiddel. Alle lægemidler kan give bivirkninger. Det samme lægemiddel kan give bivirkninger hos nogle og ikke hos andre. Det kan være svært at skelne, om de symptomer man mærker er bivirkninger, eller om det er en del af din sygdom. Læs indlægssedlen og kontakt din læge, hvis medicinen påvirker dig på en måde, som du ikke forventer.

Hvordan kan du indberette en bivirkning?

Hvis du har oplevet en bivirkning ved dit lægemiddel, opfordrer vi dig til at indberette dette. Indberetningen bør ske i samarbejde med din læge. Lægen kan samtidig vurdere, om der skal ændres i din behandling. Du har dog også mulighed for selv at indberette via apoteket eller via Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Her findes et skema beregnet til indberetning for patienter og pårørende og et skema til indberetning for professionelle (sundhedspersonale). Du kan også indberette bivirkningen direkte til os, men vi anbefaler, at indberetningen sker via egen læge.

Hvordan håndteres indberetninger af bivirkninger i Sanofi?

I Sanofi overvåger vi nøje sikkerheden af vore lægemidler. Vi modtager indberetninger af bivirkninger fra læger, apoteker, patienter og via vores lægemiddelkonsulenter. Vi får desuden også kopi af alle indberetninger, som Lægemiddelstyrelsen har modtaget om vores lægemidler. På disse indberetninger er oplysningerne om patienten dog anonymiseret, således at vi kun får oplyst køn, initialer og fødselsdato. På indberetningerne fra sundhedspersonale, får vi oplysninger om, hvem der har indberettet bivirkningen til Lægemiddelstyrelsen. Vi er lovmæssigt forpligtet til at indsamle yderligere oplysninger hos indberetter, hvis relevant. Hvis vi har brug for yderligere informationer til en indberetning modtaget fra Lægemiddelstyrelsen, indsender vi spørgsmålene til Lægemiddelstyrelsen, som herefter videresender spørgsmål til indberetter.

Vi foretager løbende en vurdering af, om virkningen af lægemidlet står i forhold til de bivirkninger, der kan forekomme (vurdering af fordele og ulemper). Hvis der ved denne vurdering kommer oplysningerne om nye bivirkninger eller en ændring i hyppigheden af kendte bivirkninger, vil lægemidlets produktresume og indlægsseddel blive ændret.

Alle indberettede bivirkninger på Sanofi lægemidler fra hele verden indsamles i vores globale bivirkningsdatabase, dette sker i henhold til meget faste arbejdsgange og tidsrammer. Dette gøres for, at vi kan vurdere sikkerhedsprofilen af vores lægemidler, og for at vi kan rapportere bivirkninger og sikkerhedsrapporter til myndighederne inden for de fastsatte tidsrammer.

Har du spørgsmål omkring indberetning af bivirkninger?

Hvis du har spørgsmål til indberetning af bivirkninger, kan du kontakte bivirkningsafdelingen i Sanofi. Send dit spørgsmål via email (adr.dk@sanofi.com) eller kontakt bivirkningsafdelingen på 45 16 70 00.

opdateret: 01. august 2017