Træder i kraft den 25. maj 2018

Sanofi og dit privatliv

Sanofi respekterer sine kunder, partnere, patienter, brugere og medarbejderes privatliv og værdsætter deres tillid. Derfor tager Sanofi dit privatliv alvorligt, og al behandling af personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove og -forordninger. Denne databeskyttelsespolitik beskriver Sanofis praksisser med hensyn til indsamling, brug og videregivelse af personoplysninger og er beregnet til at gælde for alle behandlingsaktiviteter, som Sanofi udfører i forhold til de personer, som selskabet beskæftiger sig med i sine forretningsaktiviteter. Dette omfatter især:

 • patienter og deres familiemedlemmer eller nærmeste pårørende
 • deltagere i kliniske forsøg
 • sundhedspersonale
 • brugere af vores produkter og tjenester, herunder brugere af websteder og apps
 • repræsentanter for vores kontrahenter og forretningspartnere
 • repræsentanter for det videnskabelige samfund, osv.
 • jobansøgere.

Databeskyttelsespolitik og opdateringer

Denne databeskyttelsespolitik beskriver, hvordan og hvorfor (herefter ”Sanofi”, ”vi”, ”vores” og ”os”) indsamler oplysninger om dig, og hvordan vi holder dem sikre. Da denne databeskyttelsespolitik til enhver tid kan ændres, anbefaler vi dig også at gennemgå den regelmæssigt SANOFI A/S, en virksomhed registreret under dansk lovgivning med CVR nr. DK19064301, beliggende på Lyngbyvej 2, DK – 2100, København Ø, Denmark.

Dette websted kan tilvejebringe links til mobilapplikationer, fora eller andre websteder, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi er ikke ansvarlige for andre websteders databeskyttelsespolitikker eller -praksisser. Vi kan også linke til andre websteder, der drives af Sanofis associerede selskaber, der opererer under særskilte databeskyttelsespolitikker. Hvis du får adgang til disse websteder via dette websted, opfordrer vi dig til at læse databeskyttelsespolitikkerne for de pågældende websteder, da de måske adskiller sig fra denne.

Hvis du har eventuelle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os som angivet i afsnittet kontakt os.

Generelle oplysninger

Hvilke af dine personoplysninger indsamles og behandles?

DINE PERSONOPLYSNINGER

Sanofi kan behandle de følgende personoplysninger:

 • Oplysninger, som vi indsamler om dig: Sanofi kan automatisk indsamle nogle tekniske oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, internetprotokoladressen (IP), dine loginoplysninger, browseroplysninger, plug-ins, tidszoneindstilling og operativsystem med hensyn til hvert af dine besøg på Sanofis websted. Sanofi kan også indsamle oplysninger om dit besøg, herunder men ikke begrænset til den side, som du fik adgang til før, under og efter dit besøg på Sanofis websted (herunder dato og klokkeslæt), dine aktiviteter på webstedet, sideresponstid, varighed af besøg på visse sider og sideinteraktionsoplysninger med hensyn til hvert af dine besøg på Sanofis websted.
 • Oplysninger, som du giver os: Du kan give personoplysninger til Sanofi ved at udfylde formular(er), undersøgelse(r), ansøgning(er) og registrering(er) på Sanofis websted eller ved blot at korrespondere med Sanofi via e-mail, telefon, fax, post eller andre midler. Dette omfatter f.eks. oplysninger, som du giver, når du registrerer dig for at bruge enhver af funktionerne på Sanofis websteder til enhver af Sanofis tjenester. Personoplysninger, som Sanofi kan indsamle omfatter (men er ikke begrænset til) dit navn og/eller din adresse og/eller e-mail-adresse og/eller telefonnummer og/eller ansættelsessted, specialiteter/faglige tilhørsforhold. Dette kan også omfatte oplysninger vedrørende bivirkninger, produktklager og patientsikkerhed.
 • I visse tilfælde kan Sanofi også modtage eller indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, såsom sociale medieplatforme, offentlige databaser.
 • Oplysninger, som vi lovligt indsamler fra tredjeparter: For eksempel, når vi muligvis skal bekræfte kontaktoplysninger eller finansielle oplysninger eller for at bekræfte sundhedspersonales licenser. I så fald modtager vi som regel sådanne personoplysninger fra tredjeparter, der har tilladelse til at gøre det inden for rammerne af deres egne databeskyttelsespolitikker eller i overensstemmelse med loven. Hvor det er relevant, vil vi informere dig om disse tredjeparters identitet og opfordre dig til at gennemgå deres databeskyttelsespolitikker for at undersøge oprindelsen af sådanne personoplysninger og betingelsen for deres indsamling.

Sanofi kan, fra sag til sag, påberåbe sig andre retsgrundlag, såsom beskyttelse af dine vitale interesser i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, som angivet i specifikke informationsmeddelelser om databeskyttelse.

Hvis du tilvejebringer oplysninger for os om en anden person end dig selv, garanterer du, at du har myndighed til at gøre det, og giver os tilladelse til at bruge disse oplysninger i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik (f.eks. hvis du indberetter en bivirkning som en indberettende part).

Til hvilke(t) formål og i hvor lang tid behandles dine personoplysninger

DINE PERSONOPLYSNINGER

Sanofi kan behandle dine personoplysninger:

 • til statistiske formål
 • for at kunne analysere brugen af Sanofis websteder
 • for at sikre og forbedre funktionaliteten på Sanofis websider
 • for at identificere dig, således at vi kan svare på anmodninger eller henvendelser
 • for at opfylde alle juridiske (f.eks. retskendelse, offentlig anmodning, retssag...), medicinske og lovgivningsmæssige krav samt krav i forbindelse med lægemiddelovervågning, etik og overholdelse
 • for at sende oplysninger, præsentationer, hilsner, nyhedsbreve, invitationer, advarsler eller andre meddelelser vedrørende produkter, mærker, sygdomsstilstande og sundhedsemner
 • for at skræddersy vores markedsføringsprogrammer og –kampagner
 • for at levere patientstøtte, sundhedsydelser, oplysninger om patientinddragelse og recepter, administrere krav, herunder forsikringskrav
 • for at udføre forskning og udvikling, udføre kliniske forsøg, registre, administrere og validere rekruttering og deltagelse af enkeltpersoner i forsøg og andre aktiviteter, analysere demografiske data, tilbyde særlige programmer, aktiviteter, forsøg, begivenheder eller kampagner via vores tjenester, udføre markeds- eller forbrugerundersøgelser
 • for at tilbyde donationer og sponsorater
 • for at gennemføre, opfylde og behandle de ønskede transaktioner
 • for at bekræfte, at du opfylder visse kriterier og er berettiget til tjenester, produkter og oplysninger, som vi måtte tilbyde at levere til dig
 • for at beskytte vores rettigheder og interesser, beskytte sundheden og sikkerheden af Sanofis personale og lokaler, udføre interne revisioner, kapitalforvaltning, systemkontroller og andre forretningskontroller, forvalte forretningsadministration (økonomi og regnskab, overvågning og forebyggelse af svig), opretholde sikkerheden af vores tjenester og aktiviteter, beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom, for at give os mulighed for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skadeserstatninger, som vi måtte pådrage os, som nødvendigt, for at beskytte os mod mulige svigagtige handlinger
 • for at levere de ønskede tjenester, dokumentation og produkter til dig.

Vi kan også afidentificere eller aggregere oplysninger, som du giver os, når du udfylder en formular, ansøgning og registrering, og bruge dem til ethvert formål. I så fald kan Sanofi frit videregive sådanne oplysninger til tredjeparter uden din tilladelse.

OPBEVARINGSPERIODE

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er tilladt og nødvendigt, for at vi kan opfylde de formål, hvortil dine personoplysninger indsamles som angivet ovenfor, eller hvortil de viderebehandles.

Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger i en periode, der med rimelighed bestemmes af forretningsbehov og til alle de forpligtelser, som vi skal overholde, som påkrævet ved lov eller i forbindelse med retssager eller undersøgelser, der involverer Sanofi.

Vi kan også opbevare dine personoplysninger under varigheden af dit forhold til os, og så længe vi leverer dette websted eller relaterede tjenester til dig.

Alle lægemiddelovervågningsdata og alle dokumenter vedrørende godkendte humanmedicinske lægemidler opbevares af os, så længe produktet markedsføres, og i mindst 50 år efter, at produktet er ophørt med at eksistere. Derefter anonymiseres dataene. De anonymiserede data opbevares i den globale sikkerhedsdatabase uden tidsbegrænsning.

PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger, såsom tekniske data, som vi kan indsamle under dit besøg på vores websted(er) eller dit navn, din e-mailadresse osv., er den legitime interesse, som vi forfølger for at optimere og forbedre dit besøg på vores websteder eller for at modtage og behandle dine henvendelser ved din indsendelse af en formular, ansøgning, registrering, eller når du kontakter os via e-mail, telefon eller på anden måde.

I nogle tilfælde skal vi muligvis behandle dine personoplysninger for at levere et produkt eller en tjeneste, som du anmoder om med henblik på at opfylde en kontrakt, som du er part i.

Vi kan bruge dine personoplysninger til at overholde vores juridiske forpligtelser og andre krav om oplysninger. For eksempel gælder der særlige regler for oplysninger om bivirkninger, produktklager og patientsikkerhed. Hvis du indsender personoplysninger, såsom dine sundhedsoplysninger i forbindelse med en bivirkning, vil retsgrundlaget for behandling af disse personoplysninger være vores juridiske forpligtelse til at indsamle, behandle og opbevare disse oplysninger i overensstemmelse med relevant og gældende lokal og europæisk lovgivning.

Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger, hvis det er nødvendigt til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

Vi skal muligvis også indhente dit samtykke for at give os mulighed for at bruge dine personoplysninger til et eller flere af ovenstående formål. For eksempel:

 • Placere cookies og andre lignende teknologier, når et Sanofi-websted kræver adgangskoder, giver du os f.eks. udtrykkelig tilladelse til at bruge en ”vedvarende cookie”, som er en lille datafil, der genereres, når du indtaster dit tildelte bruger-id og adgangskode og får adgang til webstedet. Denne fil gemmes i din computers hukommelse og giver din browser mulighed for at få adgang til hver side, der er i det adgangskodebeskyttede område. For flere oplysninger bedes du gennemgå vores cookie-politik.     
 • Levere de ønskede tjenester, oplysninger eller produkter til dig,
 • Svare på dine forespørgsler eller eventuelle andre henvendelser, som du måtte have indsendt via webstedet.

Hvis du indsender personoplysninger, såsom dine sundhedsoplysninger, når du bruger et brugerforum eller en applikation, der stilles til rådighed af Sanofi, vil sådanne personoplysninger blive behandlet på grundlag af det samtykke, som du gav før din brug af forummet eller applikationen.

Videregivelse eller overførsel af personoplysninger til tredjeparter

INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Da Sanofi er en del af en global koncern, kan vi dele dine personoplysninger med andre associerede selskaber i Sanofi (såsom dem, der er angivet her: https://www.sanofi.com/en/directory/). En sådan overførsel til koncernselskaber vil ske til de ovennævnte formål (jf. afsnit ”Til hvilke formål og i hvor lang tid behandles dine personoplysninger”) og er baseret på samme retsgrundlag som behandlingen af oplysningerne.

Vi kan også overføre dine oplysninger til eksterne og autoriserede tredjeparter, som hjælper os med behandlingen af dine personoplysninger, såsom:

 • leverandører, der leverer teknologitjenester til os, f.eks. it-ressourceudbydere, forskningsorganisationer, markedsføringsbureauer, tjenesteudbydere af it-løsninger, osv., og
 • tilsynsmyndigheder, regeringer og retshåndhævende myndigheder, og
 • købere eller potentielle købere af hele eller en del af Sanofis forretning, og
 • eksterne revisorer og professionelle agenter eller rådgivere, og
 • sponsorer af lotterier, konkurrencer og lignende kampagner, og
 • enhver anden tredjepart, der hjælper os med at forbedre og organisere vores forretning og aktiviteter.

Nogle af disse modtagere kan være beliggende i lande uden for EU/EØS, som ikke sikrer det samme niveau af beskyttelse af personoplysninger som det land, hvor du befinder dig. I så fald har Sanofi implementeret passende mekanismer til at beskytte dine personoplysninger, herunder navnlig (men ikke begrænset til) dataoverførselsaftaler baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser rel="noopener noreferrer" eller Sanofis bindende virksomhedsregler, f.eks. når det er relateret til kliniske forsøg og lægemiddelovervågning.

For flere oplysninger om de lande, hvortil oplysningerne overføres eller om de implementerede dataoverførselsmekanismer, kan du kontakte os som angivet i afsnittet kontakt os.

HVILKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ER INDFØRT?

Vi træffer alle foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine oplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik, og at dine personoplysninger, der indsamles af os, har den samme beskyttelse, som vi yder vores egne fortrolige oplysninger.

Du bedes dog være opmærksom på, at der altid er en vis risiko forbundet med indsendelse af oplysninger over internettet, og at vi ikke kan garantere, at vores websteder er 100 % beskyttet mod ulovlig manipulation eller ”hacking”. Eventuelle oplysninger, der sendes over internettet, kan være i fare.

Hvis du som bruger mener, at din interaktion med os ikke længere er sikker (f.eks. tab af din adgangskode), opfordrer vi dig til at kontakte os som angivet i afsnittet kontakt os.

Dine rettigheder

Du har de følgende grundlæggende rettigheder i henhold til gældende databeskyttelseslove og -forordninger:

Ret til adgang: Du kan til enhver tid spørge om, hvorvidt dine personoplysninger behandles af Sanofi, og i så fald kan du for eksempel spørge, hvilke oplysninger, der behandles om dig, formålet med en sådan behandling, og til hvem sådanne oplysninger kan videregives. Du har også ret til at modtage en elektronisk kopi af dine personoplysninger, der behandles af Sanofi.

Ret til dataportabilitet: Når et Sanofi-websted indeholder en funktion, der er relevant for retten til dataportabilitet, har du ret til at modtage dine personoplysninger, der er givet til Sanofi, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format med henblik på overføre sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til berigtigelse og sletning: Hvis de personoplysninger, der er indsamlet om dig, er forkerte eller unøjagtige, kan du bede os om at berigtige dine forkerte eller unøjagtige personoplysninger. Under visse omstændigheder har du også ret til at anmode om at få dine personoplysninger slettet.

Ret til at gøre indsigelse og til begrænsning af behandling: Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med anmodning om at stoppe eller begrænse Sanofis behandling af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at anmode om begrænsning i henhold til gældende databeskyttelseslove, opbevarer Sanofi kun dine oplysninger og behandler ikke oplysningerne til eventuelle andre formål.

Ret til at tilbagetrække samtykke: Du har altid ret til at tilbagetrække et samtykke, som du har givet til behandlingen af dine personoplysninger. I så fald stopper Sanofi behandlingen af dine personoplysninger til det formål, der er omfattet af dit samtykke.

Ret til at indgive en klage: Du har ret til at indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til den følgende databeskyttelsesmyndighed:

The Danish Data Protection Agency, (Datatilsynet) - Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen K - dt@datatilsynet.dk.

Vi garanterer, at vi vil arbejde i god tro, samarbejde med den relevante databeskyttelsesmyndighed og overholde dens beslutning.

Selv om vi forsøger at efterkomme anmodninger om at fjerne personoplysninger fra vores optegnelser, er det muligvis ikke muligt at fjerne alle kopier afhængigt af, hvordan oplysningerne blev indsendt til os. Derudover forbeholder vi os ret til ikke at fjerne eller ændre oplysninger, der er givet til os vedrørende en bivirkning, samt oplysninger, der skal opbevares ved lov.

Andre fortrolige oplysninger

Ud over de oplysninger (herunder personoplysninger), som vi anmoder om fra dig, er vores websteder ikke beregnet til at modtage andre oplysninger fra dig, herunder fortrolige oplysninger. Som følge deraf, og med undtagelse af personoplysninger nævnt ovenfor, vil eventuelle oplysninger, som vi ikke anmoder om, uanset deres format – dokument, data, grafik, spørgsmål, forslag, koncept, kommentar eller andet – som du sender til os gennem vores websteder, blive sendt på egen risiko og vil under ingen omstændigheder blive betragtet som fortrolige, medmindre andet er angivet i gældende love.

Og medmindre andet er fastsat i gældende love, vil afsendelsen af sådanne oplysninger til os give os ret til at bruge dem, gengive dem, offentliggøre dem, ændre dem eller sende dem med henblik på at behandle din anmodning samt slette dem, når din anmodning er blevet behandlet.

Børnepolitik

I nogle tilfælde kan vi indsamle personoplysninger om børn med samtykke fra deres forælder eller værge med henblik på tilvejebringelsen af vores tjenester, såsom kliniske aktiviteter eller til patientstøtteprogrammer. Vi anmoder ikke på anden måde bevidst om personoplysninger fra, eller markedsfører til, børn. Hvis en forælder eller værge bliver opmærksom på, at hans eller hendes barn har tilvejebragt personoplysninger for os, skal han eller hun kontakte os som beskrevet i afsnittet kontakt os. Vi træffer foranstaltninger for at slette sådanne oplysninger fra vores database i overensstemmelse med gældende lovkrav.

Kontakt os

Webstedet, som du besøger (”webstedet”) tilhører og drives af Sanofi, som bestemmer formålene med og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udøve de rettigheder, der er fastlagt i denne databeskyttelsespolitik, eller har eventuelle spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores lokale databeskyttelsesrådgiver via e-mail på:
 

dataprivacydenmark@sanofi.com
 

Du bedes bemærke, at når du kontakter Sanofi via e-mail, bliver du måske bedt om at besvare flere spørgsmål vedrørende dine personoplysninger for at give Sanofi mulighed for at bekræfte din identitet.

MAT-DK-2100462 – 2021