Indrapportering af bivirkningerHos Sanofi fører vi løbende tilsyn med sikkerheden omkring vores produkter. Indrapportering af bivirkninger er en vigtig del af den løbende sikkerhedsvurdering af et lægemiddel. Indrapporteringern kommer derfor de patienter, der er i behandling med eller overvejer behandling med de pågældende produkter, til gode.

I henhold til gældende lovgivning om lægemiddelovervågning (Directive 2010/84//EU og Regulation (EU) No 1235/2010), er Sanofi som lægemiddelproducent forpligtet til at indsamle, registrere og følge op på enhver bivirkning, som vi bliver gjort opmærksom på og indrapportere dette til de relevante myndigheder.

Udover bivirkninger er Sanofi også forpligtet til at indsamle information om produkters manglende virkning, overdosering eller misbrug/off-label-brug, hvis et produkt har været anvendt under graviditet og/eller amning, medicinfejl/utilsigtede fejl i behandlingen, overførsel af smitsomme stoffer, erhvervsbetinget eksponering og uforudsete positive effekter af et produkt.

Sanofi respekterer privathed og prioriterer fortrolighed hos både kunder, partnere, patienter, brugere og medarbejdere. Sanofi foretager derfor al databehandling af personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning inden for databeskyttelse. Før du kontakter os, beder vi om, at du læser Sanofis privatlivspolitik 

Felter markeret med * er obligatoriske og skal udfyldes, for at vi kan besvare din henvendelse.

Om personen, der indrapporterer bivirkningerne
* Jeg er
* Ma vi kontakte dig
Om personen der oplever bivirkningerne
* Køn
Om produkt og bivirkninger
Security