Hvad er svær astma?

Astma er en kronisk tilstand, som påvirker luftvejene.1 Hvordan astma opleves, er forskelligt for person til person. Derfor varierer symptomer, sværhedsgrad og behovet for behandling for den enkelte. Mange astmatikere kan effektivt kontrollere deres astma med inhalationsmedicin.

Omkring 5-10 % af astmatilfældene er dog så alvorlige, at de kan være svære at kontrollere. I disse tilfælde kan astmaen forstyrre det daglige liv – også selvom man anvender lægemidler mod astma. Svær astma, der ikke kontrolleres godt, er også kendt som svær, ukontrolleret astma.2-4

Selvom svær astma er alvorlig og kan påvirke hverdagen, er det ikke altid, at folk er klar over, at de har ukontrolleret astma. Og folk, der ikke kender til svær, ukontrolleret astma, forstår sjældent alvorligheden af tilstanden.5,6 Derfor er det vigtigt at øge kendskabet til symptomer på svær astma – og hvordan man holder astmaen under kontrol.

Symptomer på svær astma

Når du har svær astma, oplever du fortsat symptomer på astma, selvom du får medicin.1,7 Det betyder, at symptomer som hoste, hvæsen og vejrtrækningsbesvær stadig opstår og kan påvirke din hverdag:

• Du oplever symptomer mere end 2 gange om ugen

• Symptomerne afbryder din søvn om natten

• Symptomerne begrænser din daglige aktivitet, i form af fx sport, sociale aktiviteter og udendørsliv

• Du bruger inhalator til akuthjælp mere end 2 gange om ugen

Det er nemt at overse alvorligheden af ens astma. Mange personer forbinder ikke det at opleve symptomer under behandling med at have dårlig astmakontrol.5 Men vedvarende symptomer på astma trods behandling kan give livstruende astmaanfald, der kan kræve akut hospitalsindlæggelse.1,7

Samfundsmæssige konsekvenser

Den samfundsmæssige og økonomiske konsekvens af astma er ofte undervurderet.9 Astma er forbundet med både direkte og indirekte omkostninger. Direkte i form af behov for sundhedspleje som indlæggelse og medicin; indirekte i form af tabt arbejdskraft og/eller lavere produktivitet. Kombineret er disse omkostninger anslået til at koste 34 mia. euro alene i Europa – hvert år.8,9

Hertil kommer, at langsigtet brug af astmamedicin, der indeholder binyrebarkhormon, kan forårsage alvorlige bivirkninger, såsom grå stær, osteoporose og diabetes – følgesygdomme, der kan lægge yderligere pres på sundhedssystemerne verden over.10

Personlige konsekvenser

Symptomerne på svær, ukontrolleret astma kan optræde døgnet rundt alle ugens dage. Ubehaget kan påvirke livskvaliteten og forstyrre hverdagen – både for den, der lever med den svære astma, og for de pårørende.7,11,12

Årsager til astma

Nogle mennesker udvikler astma i forbindelse med overvægt eller alderdom. Oftest er astma forårsaget af et overaktivt immunsystem. Overaktiviteten kan fremkalde betændelse i luftvejene, det som kaldes for inflammation. Inflammationen får luftvejene til at snævre ind, så det bliver sværere at trække vejret.

Miljømæssige faktorer som virale infektioner, pollen, røg, vejrændringer og motion kan udløse den betændelse, der forårsager eller forværrer astmasymptomerne. Lad os se nærmere på en bestemt type betændelse, der kaldes type 2-inflammation.

Astma og type 2-inflammation

Forskning inden for astmabiologi viser, at 50-70 % af dem, der har astma, har en bestemt type betændelse i luftvejene, kaldet type 2-inflammation.13,14 Type 2-inflammation kan også være årsag til andre tilstande i kroppen, bl.a. høfeber og polypper i næsen. Derfor er astmatikere ofte generet af mere end deres astma.7,16

Hos personer med svær astma er niveauet af type 2-inflammation ofte højere. Et højt niveau af type 2-inflammation (underliggende type 2-inflammation) kan være beskrevet som enten "eosinofil" eller "allergisk" (eller en blanding af de to) og astma med underliggende type 2- inflammation er også kendt som type 2 astma. Derfor kan en reduktion af den forhøjede betændelse hjælpe med at kontrollere symptomerne.7,15 Det nuværende behandlingsmål for svær astma i forbindelse med type 2-inflammation er at reducere betændelsen så meget som muligt for at hjælpe folk med at nå fire mål for fuld astmakontrol7:

1. Forebyggelse af astmaanfald

2. Reduktion af symptomer for at forbedre livskvaliteten

3. Mindre brug af binyrebarkhormoner (oral steroid medicin)

4. Forbedret vejrtrækning (eller lungefunktion)


 

Asthma-quiz
World Asthma Day: Viden og hjælp fra lungespecialister kan vise vej til et liv, hvor astmaen ikke skaber begrænsninger

På Verdens Astmadag lancerer Sanofi "Airless facts on asthma"; en quiz designet specielt til at aflive gængse myter og hjælpe folk, der lever med astma til at genoverveje, om deres astma virkelig er under kontrol, eller om den sætter unødvendige begrænsninger for deres liv.

Referencer


1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2020. (https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2020/06/GINA-2020-report_20_06_04-1-wms.pdf) 16.04.2021

2. P. Chanez, S.E. Wenzel, G.P. Anderson, et al. Severe asthma in adults: what are the important questions? J Allergy Clin Immunol, 119 (2007), pp. 1337-1347

3. P.J. Barnes, A.J. Woolcock, Difficult asthma Eur Respir J, 12 (1998), pp. 1209-1218

4. Bülow AV, Kriegbaum M, Backer V, et al. The Prevalence of Severe Asthma and Low Asthma Control Among Danish Adults. J Allergy Clin Immunol. 2014;2(6):759-767

5. Price D, Fletcher M, van der Molen T. Asthma control and management in 8,000 European patients: the REcognise Asthma and LInk to Symptoms and Experience (REALISE) survey. NPJ Prim Care Respir Med. 2014;24:14009

6. Vermeire PA, Rabe KF, Soriano JB, et al. Asthma control and differences in management practices across seven European countries. Respir Med 2002; 96: 142–149

7. Global Initiative for Asthma (GINA). Pocket Guide for Asthma Management and Prevention. 2019. https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/04/GINA-Severe-asthma-Pocket-Guide-v2.0-wms-1.pdf (26.05.2019)

8. European Respiratory Society. European Lung White Book, Chapter 2: The economic burden of lung disease. http://www.erswhitebook.org/files/public/Chapters/02_economics.pdf (26.05.2019)

9. Nunes C, Pereira AM, Morais-Ameida M. Asthma costs and social impact. Asthma Res Pract. 2017;3

10. Daugherty J, Lin X, Baxter R, et al. The impact of long-term systemic glucocorticoid use in severe asthma: A UK retrospective cohort analysis. J Asthma. 2017 Sep;19:1-8

11. Asthma Society of Canada. Severe Asthma - The Canadian Patient Journey: A study of the personal, social, medical and economic burden of Severe Asthma in Canada. https://www.asthma.ca/wp-content/uploads/2017/06/SAstudy.pdf (26.05.2019)

12. Asthma and Allergy Foundation of America. My Life with Asthma Survey Overview. https://www.aafa.org/media/1684/my-life-with-asthma-in-2017-survey-findings-report.pdf (26.05.2019)

13. Seys SF, Scheers H, Van den Brande P, et al. Cluster analysis of sputum cytokine-high profiles reveals diversity in TH2-high asthma patients. Respir Res. 2017;18(1):39. doi:10.1186/s12931-017-0524-y

14. Peters MC, Mekonnen ZK, Yuan S, et al. Measures of gene expression in sputum cells can identify TH2-high and TH2-low subtypes of asthma. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-394.

15. Muraro A, Lemanske RF, Hellings PW, et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis-PRACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. J Allergy Clin Immunol. 2016;137(5):1347-58

16. Gandhi NA, Bennett BL, Graham NM, et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease. Nat Rev Drug Discov 2016;15(1):35-50

MAT-DK-2100462 – 2021