Kræft

KræftKræft - eller cancer - er en sygdom, hvor unormale celler formerer sig ukontrolleret. Sådanne celler danner typisk en kræftknude (tumor). Kræftceller kan spredes til væv og organer via blod- eller lymfekar og føre til, at kræften breder sig (udvikler metastaser).

Der findes også blodkræftsygdomme som f.eks. lymfeknudekræft og leukæmi.

Kræftsygdomme står for 20 procent af alle dødsfald i Europa, hvilket svarer til 1,7 millioner menneskeliv hvert år. Det gør kræftsygdomme til den største dødsårsag efter hjerte-kar-sygdomme.
 

Behandling af kræft

Nogle kræftformer kan helt forebygges eller kureres eller behandles, hvis de opdages i tide. Forebyggelse og tidlig opsporing er derfor to vigtige komponenter i indsatsen mod kræft. Opdages en kræftknude på et tidligt stadie, kan den ofte fjernes ved en operation. På trods af operationen kan kræften have spredt sig til andre dele af kroppen. Forskellige behandlinger kan dog forhindre kræftcellerne i at brede sig.

De fire hovedkomponenter inden for kræftbehandling er:

1)  Forebyggelse
2)  Tidlig opsporing
3)  Diagnose og behandling
4)  Lindrende behandling

Der er sjældent en enkelt årsag til kræft. I dag kender vi nogle af de livsstilsfaktorer, der kan være med at til at forebygge kræft, og mange initiativer har f.eks. fokus på at undgå overvægt, nedsætte forbruget af alkohol, få os til at bevæge os mere, beskytte mod UV-stråling fra solen og nedsætte forureningen. Men der er også faktorer, der kan forårsage kræft, som ikke kan undgås. Det gælder f.eks. arvelige faktorer og den højere levealder i befolkningen, der i sig selv øger forekomsten af kræft. 

Kræftsygdomme i blodet

Kræftsygdomme i blodet er de såkaldte hæmatologiske kræftsygdomme.

Vores blod består af plasma, røde og hvide blodceller samt blodplader. Blodet arbejder konstant med at transportere ilt ved hjælp af de røde blodlegemer, og hvide blodlegemer er en vigtig del af kroppens immunforsvar. Kræftsygdomme i blodet kan forekomme i både blodlegemer, blodplader, knoglemarv, lymfeknuder.

Hvert år diagnosticeres ca. 2.350 nye hæmatologiske kræftsygdomme. I løbet af de seneste 50 år er der sket store fremskridt inden for behandlingen.

Læs mere om kræftsygdomme på cancer.dk.

  cancer.dk
1https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/
2https://www.cancer.dk/leukaemi-blodkraeft/