Vacciner

VACCINER

Vaccination er en effektiv måde at forebygge infektionssygdomme og har været anvendt siden i begyndelsen af 18-hundredetallet. Formålet med at vaccinerer er at give os immunitet mod bestemte smitsomme sygdomme. Varigheden af den opnåede immunitet varierer og afhænger både af vaccinen og sygdommen - nogle vaccinationer holder relativt kort tid, mens andre giver livslang beskyttelse1.

Vaccination er en af de mest omkostningseffektive sundhedsopfindelse, der eksisterer i dag, og forhindrer udbrud af smitsomme sygdomme verden over.
Inden COVID-19 reddede vaccination 2-3 millioner menneskeliv hvert år - et tal, der kunne være end nu højere, hvis den globale anvendelse af vacciner blev forbedret. I dag vaccineres 85 % af verdens spædbørn mod difteri, stivkrampe og kighoste2.

Det virksomme stof i en vaccine kaldes antigen. Antigenet kan bestå af hele eller dele af den mikroorganisme, som vaccinen skal beskytte mod.
Nogle vacciner er såkaldte levende vacciner og indeholder levende, men svækkede bakterier eller virus som f.eks. BCG-vaccinen mod tuberkulose eller gul feber-vaccinen.
Andre vacciner er inaktiverede/dræbte vacciner, hvor antigenet kan være hele dræbte mikroorganismer som eksempelvis hepatitis A-vaccine eller kun dele af mikroorganismen som ved influenzavaccine.
Udover antigen indeholder vacciner diverse hjælpestoffer, som gør vaccinen stabil og injicerbar, mens andre fremmer effekten - et såkaldt adjuvans.

Influenza

Influenza er en smitsom luftvejssygdom, der skyldes infektion med influenzavirus. I Danmark forekommer influenza i regelmæssige årlige epidemier i vintersæsonen, og er i gennemsnit skyld i 500-2000 dødfald om året. Vaccination er en effektiv måde at forebygge influenza på. Sundhedsstyrelsen anbefaler at vaccinere mod sæsoninfluenza i risikogrupper-blandt andet ældre og personer med kroniske sygdomme så som hjertesygdomme, lunge- og luftvejsproblemer, diabetes eller problemer med immunsystemet3.

Læs mere her

Hvilke vaccinationer indeholder børnevaccinationsprogrammet?
Alle børn i Danmark bliver gennem børnevaccinationsprogrammet tilbudt vaccination mod ti forskellige infektionssygdomme, som alle er potentialt dødelige. Det drejer sig om difteri, stivkrampe, kighoste, polio, hib-infektion (hæmophilus influenzae type b), pneumokoksygdom, mæslinger, fåresyge, røde hunde og HPV-infektion (humant papilloma virus)4.

Hvilke vaccinationer er anvendes til voksne?
Alle danskere anbefales vaccination mod stivkrampe og difteri hvert tiende år5, og risikogrupper opfordres til at lade sig vaccinere mod influenza hvert år6. Desuden anvendes en del rejsevacciner såsom vacciner mod gul feber, tyfus og hepatitis A og B.

Sanofi arbejder kontinuerligt pa at bekæmpe sygdomme, og vacciner udgør et af de vigtigste våben i den kamp.
Læs mere om vacciner hos Statens Serum lnstitut.

Statens Serum Institut


1 https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work
2 https://www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab
3 https://www.vaccination-info.eu/da/sygdomsfaktablade/influenza
4 https://www.ssi.dk/vaccinationer/boernevaccination
5 https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/tetanus
6 https://www.sst.dk/da/Viden/Vaccination/Influenzavaccination

Vi anvender cookies for at betjene/optimere indholdet på vores websted til analyse-/målretningsformål. Hvis du fortsætter med at klikke på vores websted, giver du samtykke til vores brug af cookies. Bemærk, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Hvis du ønsker at vide mere om vores cookies, og hvordan du kan slette dem, opfordrer vi dig til at læse vores Politik om cookies og Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.
OK