Messenger RNA (mRNA) er essentielle molekyler i vores celler, der fungerer som bindeled mellem vores DNA og al biologisk aktivitet i kroppen.1 Vi producerer mRNA konstant: dets formål er at oversætte informationen i vores DNA-koder til de proteiner, vi skal bruge for at eksistere. Forskere er nu ved at finde ud af, hvordan man ved brug af mRNA kan udvikle nye vacciner og medicin, alt sammen baseret på at hjælpe kroppen med at samle de proteiner, den har brug for til at bekæmpe sygdom.

I 2021 annoncerede vi i Sanofi en investering i et mRNA Center of Excellence -det første af sin slags -for at accelerere udviklingen af næste generations vacciner ved hjælp af mRNA-teknologi.

Vores mål med at bruge mRNA er at udvikle nye livreddende vacciner og adressere langvarige udfordringer inden for cancer, immunmedierede sygdomme og sjældne sygdomme.

mRNA-vacciner

Vacciner indeholder ofte et lille fragment af en virus eller en bakterie, f.eks. et unikt protein, som virussen bruger som en nøgle til at trænge ind i celler.2 mRNA-vacciner er designet til at instruere visse celler i kroppen til at producere en "efterligning" af det virale eller bakterielle protein. Dette efterlignende protein, også kaldet antigen, aktiverer immunsystemet, så det i fremtiden vil genkende proteinet og derigennem afværge fremtidige infektioner før sygdommen kan nå at sætte ind.

mRNA til fremtidig behandling af sygdomme

mRNA-teknologien er potentielt revolutionerende for behandlingen af mange sygdomme, da den kan anvendes til at genoprette funktionen af et protein. Vores forskerhold arbejder på at anvende mRNA-teknologi til at løse udfordringer inden for cancer, immunmedierede sygdomme og sjældne sygdomme. Årsagen til mange af disse sygdomme er, at en person enten ikke er i stand til at producere et vigtigt protein eller producerer en ringere virkende version af det.3,4

Referencer

  1. Wellcome Trust (2018) From DNA to protein. Accessed on 24 November 2021
  2. Center for Disease Control and Prevention (2018) Understanding How Vaccines Work. Accessed on 23 November 2021
  3. Sinclair A (2002) Genetics 101: detecting mutations in human genes. CMAJ 167:275-279
  4. Reynaud E (2010) Protein Misfolding and Degenerative Diseases. Nature Education 3:28