Respiratory Syncytial Virus (RS-virus eller RSV) er en almindelig, smitsom, sæsonvirus, som næsten alle børn smittes med, inden de fylder 2 år.1-3 Infektionen begynder ofte som en almindelig forkølelse med symptomer som feber og hoste. Hos det lille barn udvikler sygdommen sig ofte til akut bronkitis med hoste, vejrtrækningsbesvær og pibende vejrtrækning. Virusset er formentlig den mest almindelige årsag til akut bronkitis hos små børn, hvor det kan udvikle sig til lungebetændelse.

I mange tilfælde forbliver symptomerne milde, men blandt spædbørn vil mellem 2,5 -3% af en fødselskohorten blive indlagt med RSV i løbet af vintersæsonen.4 I Danmark er RS-virus således blandt de almindeligste årsager til hospitalsindlæggelser blandt spædbørn. RS-virus er ofte mest alvorlig hos de helt små spædbørn.

Det er en udbredt opfattelse, at risikoen for RS-virus er størst hos børn, der er født for tidligt eller har en underliggende sygdomme. Det er sandt, at disse børn har en større absolut risiko, men nyere undersøgelser viser dog, at omkring 80 % af spædbørn, der er indlagt for RS-virus, er spædbørn, der er født til termin og ellers raske, uden tidligere underliggende helbredstilstande.6

Eftersom RS-virus udgør en stor byrde for sundhedsvæsenet, samfund og familier i vintersæsonen, og fordi det ikke er muligt at forudsige, hvilke spædbørn der vil få et alvorligt forløb af en RS-virus-infektion, er det vigtigt, at alle spædbørn indtænkes i fremtidige immuniseringsprogrammer.

For at øge opmærksomheden omkring byrden af RS-virus blandt spædbørn, har Sanofi udarbejdet rapporten RS-virus blandt småbørn i Danmark.

RS-virus blandt småbørn i Danmark

For at øge opmærksomheden omkring byrden af RS-virus blandt spædbørn, har Sanofi udarbejdet rapporten RS-virus blandt småbørn i Danmark.

Referencer

  1. Respiratory Syncytial Virus Infection (RSV): Infants and Young Children. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/rsv/high-risk/infants-young-children.html. Accessed June 2021.
  2. Glezen WP et al. Risk of primary infection and reinfection with respiratory syncytial virus. Am J Dis Child. 1986;140:543-546
  3. Collins et al. Host Factors in Human Respiratory Syncytial Virus Pathogenesis. Journal of Virology. 2008:2040–2055
  4. Jepsen Martin T., Trebbien Ramona, Emborg Hanne Dorthe, Krause Tyra G., Schønning Kristian, Voldstedlund Marianne, Nielsen Jens, Fischer Thea K.. Incidence and seasonality of respiratory syncytial virus hospitalisations in young children in Denmark, 2010 to 2015. Euro Surveill. 2018;23(3):pii=17-00163. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2018.23.3.17-00163
  5. Adamko DJ, Friesen M. Why does respiratory syncytiual virus appear to cause Asthma? Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2012; 130(1);101-102. Doi: 10.1016.j.jaci.2012.05.024
  6. Wang X, Li Y, Vazquez Fernandez L, Teirlinck AC, Lehtonen T, van Wijhe M, Stona L, Bangert M, Reeves RM, Bøås H, van Boven M, Heikkinen T, Klint Johannesen C, Baraldi E, Donà D, Tong S, Campbell H; Respiratory Syncytial Virus Consortium in Europe (RESCEU) Investigators. Respiratory Syncytial Virus-Associated Hospital Admissions and Bed Days in Children <5 Years of Age in 7 European Countries. J Infect Dis. 2022 Jan 12:jiab560. doi: 10.1093/infdis/jiab560. Epub ahead of print. PMID: 35023567.