Hos Sanofi har vi stor fokus på at forebygge, behandle og helbrede sygdomme i alle livets faser. Vi stræber efter at forbedre sundheden i samfundet og at finde løsninger til patienter ved at kombinere banebrydende forskning med en forståelse for patienternes behov.

Når man får en alvorlig eller kronisk sygdom, kan livet på mange måder føles kaotisk, og man har hovedet fuld af tanker, bekymringer og spørgsmål. Dette kræver et stort overskud både psykisk og fysisk. Vi har udarbejdet selvhjælpsguiderne i samarbejde med de to finske psykologer Johanna Stenberg og Jan-Henry Stenberg i et forsøg på at hjælpe de patienter, som har fået en alvorlig eller kronisk sygdom. Ønsket er at hjælpe patienterne til at se perspektiverne og forhåbentlig blive i stand til at forstå og leve med deres nye livssituation. På trods af overvældende følelser af magtesløshed skal livet leves. Læs mere om, hvordan man kan komme gennem den krise, som alvorlig eller kronisk sygdom kan udløse!

Du kan bestille brochurerne på: DKSelvhjaelpsguide@sanofi.com. HUSK at skrive hvilken guide du ønsker tilsendt. Skriv dit navn, adresse, postnr. + by samt mobilnr. Bemærk: Vi bruger kun dine data til at sende brochuren og din mail og data vil derefter blive slettet jv. vores.

Privatlivspolitik: https://www.sanofi.dk/da/data-privacy

Diagnosen

Tiden omkring diagnosen stilles. Råd og vejledning til at håndtere den turbulente tid.

Nye livsvilkår

Hvordan kommer I sammen gennem krisen. Hvordan kan vi leve med og acceptere de nye livsvilkår.

Fokus på pårørende

Hvordan er det at finde sin rolle, når en af de nærmeste er blevet alvorligt eller kronisk syg. Hvordan passer du på dig selv i krisen og hvordan håndterer du tilværelsen fremover.

Introduktion og generelle tiltag: Hvordan hjælper vi børnene?

Dette første afsnit introducerer guiden og fortæller om nogle generelle tilgange til at hjælpe et barn gennem omvæltningerne ved en forældres sygdom 

Børn i før-skole alderen

Dette afsnit handler specifikt om børn i før-skolealderen dvs. 0-5 år. 

Skolebørn og præ-teenagere

Dette afsnit handler specifikt om børn skolealderen og præ-teenagere dvs. fra 6-13 år. 

Teenagere og generelle råd:

Dette afsnit handler af podcasten handler om børn i teenage-alderen, og så slutter vi podcastserien med nogle råd om at søge yderligere hjælp, og en vejledning om, hvad du kan gøre, hvis situationen udvikler sig.

Hvordan kommer jeg igennem krisen?

Når man har fået en alvorlig eller kronisk sygdom ind på livet, er det helt naturligt, at man oplever en periode, hvor hele ens tilværelse føles kaotisk, og man har hovedet fuld af tanker, bekymringer og spørgsmål. I guiden kan du læse om krisens forskellige faser og få råd til at håndtere dem.
Selvhjælpsguiden, ’Hvordan kommer jeg igennem krisen?’, hjælper dig med at forstå og acceptere de følelser, du oplever, når du bevæger dig gennem krisens faser frem mod en ny balance i tilværelsen.

Hvordan hjælper vi børnene?

Når alvorlig sygdom rammer, berører det altid hele familien. Især børn er meget sårbare, da deres evne til at håndtere uventede og ubehagelige forandringer stadig er under udvikling. Livet byder på mange forandringer og udvikler sig ikke altid helt, som vi havde håbet. Når der opstår alvorlig sygdom i familien, har barnet både brug for støtte og hjælp til bearbejdning og håndtering af den krævende situation og ro til at vokse og udvikle sig. Formålet med denne guide er at hjælpe de voksne omkring barnet til at forstå børns behov, reaktionsmønstre, følelser og tanker, når alvorlig sygdom rammer et familiemedlem.

Mig og min sygdom

At blive ramt af alvorlig eller kronisk sygdom, når man er teenager, er en ordentlig mundfuld. Man er på vej ind i et gradvist mere selvstændigt liv, frigør sig mere og mere fra sin familie og danner vigtige venskaber, vælger uddannelse etc. Samtidig er krop og sind under hurtig forandring. Der er mange ting at tænke på, når man er teenager, men de færreste ville have forudset, at de skulle rammes af alvorlig sygdom.

Denne guide kan hjælpe dig med at forstå dine egne reaktioner på at være blevet syg og forstå, at der er mange måder at reagere på, når man rammes af noget så uventet som alvorlig sygdom.

Om forfatterne

Jan-Henry Stenberg er dr.phil., psykolog og underviser i psykoterapi. Han har hjulpet mennesker med at forandre og tilpasse deres liv, både som psykolog og psykoterapeut. Han har arbejdet på den psykiatriske klinik på Helsinki Universitetshospital og fungerer nu som afdelingsleder for den afdeling, som beskæftiger sig med psykosocial behandling. Jan-Henry Stenberg har undervist i klinisk psykologi på Helsinki Universitet og har været medforfatter til adskillige bøger og videnskabelige artikler inden for det psykologiske område. Johanna Stenberg er psykolog og har arbejdet både med patienter med neurologiske problemer og med klienter, som er i gang med at omstrukturere deres liv gennem rehabilitering. Hun har fået indsigt i store livsforandrende begivenheder ved at iagttage, hvordan mennesker tilpasser sig og omstrukturerer deres liv efter pludseligt opstået sygdom eller ulykke.

Aino Plattonen

Er psykolog og psykoterapeut med fokus på børn og unge. Hun har arbejdet med syge børn og deres familier inden for psykiatrien på Helsinki Universitetshospital. Gennem coachingkurser har hun også hjulpet langtidssyge voksne med at vænne sig til at leve med alvorlig sygdom.