Derfor er bæredygtighed vigtigt for os

I Sanofi tror vi på, at kampen mod klimaforandringer også er en kamp for sundhed og trivsel i hele verden.

De stigende temperaturer på kloden kan føre til ekstreme vejrsituationer, fødevaremangel, mangel på adgang til rent drikkevand og stigende luftforurening. Udviklingen kan også skabe gunstige betingelser for spredningen af vektorbårne sygdomme som fx malaria og gul feber samt medføre en stigning i pollenallergi.

En udvikling, der vil påvirke os alle.

Derfor har vi sat fart på vores indsats og ændret vores klimaambitioner til konkrete forpligtigelser.

Vores mål for bæredygtighed

Number-one

CO2-neutrale inden 2030 og netto-nuludledning inden 2050

I kraft af vores forpligtigelser vil vi i løbet af de kommende årtier reducere vores CO2-udledning både i Sanofi og resten af vores værdikæde.

Vores mål er at reducere drivhusgasser fra vores aktiviteter (Scope 1 og 2), og vi er allerede godt på vej.

Vi har tilsluttet os RE100-initiativet og officielt forpligtiget os til at benytte 100 % vedvarende energi på tværs af alle vores aktiviteter inden 2030. Dette er allerede en realitet på vores produktionsanlæg i Frankrig.

Vi arbejder desuden på at skifte til mere bæredygtige biler ved at implementere en miljøvenlig bilpolitik og -kultur, forbedre brændstofeffektiviteten og generelt reducere antallet af køreture og kørte kilometer.

For at nedsætte Scope 3-udledninger (fx fra vores leverandører) har vi lanceret programmer med henblik på at reducere energiforbruget på tværs af vores værdikæde. Vi hjælper desuden vores leverandører med at gøre det samme. Vi er i programmet Energize gået sammen med ni andre lægemiddelvirksomheder om at hjælpe vores fælles leverandører med at skifte til vedvarende energi.

Sådan kortlægger vi vores CO2-udledning

Scope 1, 2 og 3 er en metode til at kategorisere de forskellige former for CO2-udledning, som kommer fra en virksomhed både via egne aktiviteter og aktiviteter i dens værdikæde.

scope-1

Scope 1

Direkte udledninger fra egne eller kontrollerede kilder (fx direkte forbrænding af fossilt brændstof eller kemikalier, som anvendes på produktionsanlæg).

scope-2

Scope 2

Indirekte udledninger fra elektricitet indkøbt til en virksomheds aktiviteter.

scope-3

Scope 3

Alle andre indirekte udledninger på tværs af en virksomheds værdikæde, fx fra leverandører.

Number-two

Reducere vores miljøpåvirkning og indføre cirkulære løsninger

For at nå dette mål er det vores plan at implementere vandforvaltning og effektivitetsplanlægning på alle vores produktionsanlæg inden 2030. Således vil alle vores produktionsanlæg stoppe med at deponere, og mere end 90 % af affaldet vil blive genbrugt, genanvendt eller genvundet inden 2025. Vi vil overvåge, styre og reducere udledninger på alle produktionsanlæg inden 2025.

Number-three

Forbedre miljøprofilen for vores produkter

Dette mål sigter vi efter at nå ved at introducere en bæredygtig ecodesign-strategi for alle nye produkter inden 2025 og for de mest solgte eksisterende produkter inden 2030. Det vil sige, at vi forbedrer et produkts miljøaftryk i designfasen, så det påvirker hele produktets livscyklus; lige fra produktion og emballage til forsendelse og genanvendelse. Vi vil desuden udvikle og drive et globalt initiativ for at fremme ansvarlig brug og forsvarlig bortskaffelse af ubrugte lægemidler, medicinsk udstyr og emballage inden 2030.

leaf
Et eksempel på bæredygtigt ecodesign:
Blisterfri vaccineemballage

Sanofi er en af de største distributører af vacciner på verdensplan. Som led i et af vores bæredygtige ecodesign-initiativer, vil vi erstatte plastikblisterne i vaccinepakkerne med pap inden 2027. Med denne lille ændring af emballagen kan vi reducere mængden af PVC-plast med 80 tons om året og samtidig reducere fragtmængden med 50 % pga. mindre æsker.

leaf
Et eksempel på bæredygtig genanvendelse:
Returpen – gi’ nyt liv til din injektionspen

Hvert år produceres der millioner af injektionspenne til mennesker verden over. Efter brug ender mange af dem som affald, og det er synd. For materialerne kan genanvendes til andre formål.

Sanofi, Novo Nordisk, Lilly og Merck i Danmark har indgået et samarbejde om at skabe verdens første tværindustrielle løsning for genanvendelse af injektionspenne – kaldet returpenTM

returpen

Vores CO2-kompensationsprogram

Vi er i gang med at udvikle et samfundsorienteret CO2-kompensationsprogram, som ikke blot vil forhindre eller fjerne udledninger i atmosfæren. Når vi vælger projekter, forsøger vi at finde en balance mellem projekter, der både genererer store klimaresultater, men som samtidig har en positiv indvirkning på samfundet.

Eksempler på projekter, der støttes gennem vores CO2-kompensationsprogram:

  • Et mangrove-område på 500 hektar* vil blive genoprettet ved genplantning af skoven for at bevare mangrove-økosystemet, som er altafgørende for at beskytte kysten og fiskebestanden.

*afventer endelig godkendelse fra de nationale myndigheder.

  • 18.250 energieffektive komfurer vil blive leveret til husholdninger i landdistrikter i Kenya, som er afhængige af lokal biomasse fra de omkringliggende mangrove-områder og skove for at kunne lave mad.