Derfor er bæredygtighed vigtigt for os

Hos Sanofi tror vi på, at kampen mod klimaforandringer også er en kamp for sundhed og trivsel over hele verden.

Klodens stigende temperaturer kan føre til ekstreme vejrsituationer, fødevaremangel, mangel på adgang til rent drikkevand og stigende luftforurening. Udviklingen kan også skabe favorable betingelser for spredningen af vektorbårne sygdomme som malaria samt medføre en stigning i allergier relateret til pollen.

En udvikling der vil påvirke os alle.

Derfor accelererer vi vores indsats og laver vores klimaambitioner om til konkrete forpligtigelser, og vi går forrest som det gode eksempel internt såvel som eksternt.

Vores mål for bæredygtighed

Number-one

Vi vil opnå Co2-neutralitet inden 2030 og
netto-nuludledning inden 2050

Gennem vores forpligtigelser vil vi reducere vores Co2-udledning i Sanofi og resten af vores forsyningskæde i løbet af de kommende årtier.

Vi bestræber os på at reducere drivhusgasser fra vores aktiviteter (Scope 1 og 2), og vi er godt på vej.

Vi har sluttet os til RE100-initiativet og har officielt forpligtiget os til at benytte 100 procent vedvarende energi på tværs af alle vores aktiviteter inden 2030. Dette gør sig allerede gældende for vores franske anlæg!

Vi arbejder desuden på at konvertere de biler, som vores sælgere benytter, til at være mere bæredygtig ved at implementere en ny bilpolitik og kultur for bilkørsel, forbedre brændstofaktiviteten og generelt reducere antallet af kørsler.

For at nedsætte Scope 3-udledninger har vi lanceret programmer, der skal reducere vores energiforbrug på tværs af vores forsyningskæder, og vi hjælper andre med at følge vores eksempel. Gennem vores Energize Program arbejder vi sammen med ni andre medicinalvirksomheder om at bistå vores fælles forsyningskæder med at konvertere til vedvarende energi.

Hvordan kortlægger vi vores C02-udledning?

Scope 1, 2 og 3 er en metode til at kategorisere de forskellige former for C02-udledning, en virksomhed skaber/forårsager? gennem egne aktiviteter og i den bredere forsyningskæde.

scope-1

Scope 1

Direkte udledninger fra egne eller kontrollerede kilder (fx direkte forbrænding af fossilt brændstof eller kemikalier på fabrikker).

scope-2

Scope 2

Indirekte udledninger fra elektricitet indkøbt til en virksomheds aktiviteter.

scope-3

Scope 3

Enhver anden indirekte udledning der opstår i en virksomheds forsyningskæde.

Number-two

Vi vil begrænse vores miljøaftryk og indføre cirkulære løsninger

For at nå dette mål stræber vi efter at implementere planer for vandforvaltning og -effektivitet på alle vores fabriker inden 2030. Alle vores fabrikker vil være fri for deponering, og mere end 90 procent af affaldet vil blive genbrugt, genanvendt eller genvundet inden 2025. Vi vil overvåge, styre og reducere udledninger på alle produktionssteder inden 2025.

Number-three

Vi vil forbedre vores produkters miljøprofil

For at nå dette mål sigter vi mod at anvende en bæredygtig designtilgang for alle nye produkter inden 2025 og for de mest solgte produkter inden 2030. Det vil sige, at vi forbedrer et produkts miljøaftryk i designfasen, hvilket har indflydelse på hele produktets livscyklus; fra produktion og emballage til forsendelse og genanvendelse. Vi vil også udvikle og drive et globalt initiativ for at fremme ansvarlig brug og korrekt bortskaffelse af ubrugte lægemidler, medicinsk udstyr og emballage inden 2030.

leaf
Et eksempel på bæredygtigt design:
Blisterfri vaccineemballage

Sanofi er en af de største distributører af vacciner på verdensplan. Et af vores bæredygtige designinitiativer omfatter udskiftning af plastikblisterne i vaccinepakkerne med pap inden 2027. Ved at foretage denne lille ændring i emballagen kan vi undgå 80 tons PVC-plast om året og mindske pladsbehovet i forbindelse med forsendelse med 50 procent, fordi pakkerne bliver mindre.

Vores CO2-kompensationsprogram

Vi er i gang med at udvikle et samfundsfokuseret CO2-kompensationsprogram, som ikke blot vil undgå eller fjerne emissioner fra atmosfæren. I udvælgelsen af projekter forsøger vi at finde en balance mellem projekter, der både genererer en stor mængde Co2-kreditter og på samme tid har en positiv indvirkning på lokalsamfund og miljø.

Udvalgte projekter støttet gennem vores CO2-kompensationsprogram

Et mangroveområde på 500 hektar* vil blive genoprettet gennem skovrejsning for at bevare mangroveøkosystemet, som er så altafgørende for beskyttelsen af kysten og fiskeressourcerne.

*afventer endelig godkendelse fra de nationale myndigheder.

18 250 energieffektive komfurer vil blive leveret til husholdninger i landdistrikter i Kenya, som er afhængige af lokal biomasse fra de omkringliggende mangrover og skove i forbindelse med madlavning.